Modulli, alohida havoli o’choqlar

Model: SMG90.65,90.70,90.75,90.85,90.100,90.120,
Kuch: 1,500,000-11,800,000 kKal/s
Yonilg’i turi: Gaz
Yonish turi: modulli

Description

Model SMG90.65       SMG90.70            
     SMG90.75                
SMG90.85   SMG90.100 SMG90.120  
Kuch kKal/s  1,500,000-6,700,000 1,700,000-7,100,000 1,800,000-7,800,000 2,000,000-8,800,000 2,300,000-10,300,000 2,500,000-11,800,000