Mash’al stansiyasi

Model: GNG 90.40- GNG 90.50-GNG 90.60,
Kuch: 700,000-6,200,000 Kcal/h
Yonilg’i turi: Gaz
Yonish turi: 3 bosqichli, ko’p bosqichli
Category:

Description

Model GNG90.40 GNG90.50 GNG90.60
Kuch kKal/s 700,000-4,400,000 1,100,000-5,300,000 1,500,000-6,200,000