Kichkina zavodlar uchun sanoat o’choqlari

Model: GNG 90.6- GNG 90.8
Capacity: 180,000-830,000 kKal/s
Yonilg’i turi: Gaz
Yonish turi: 2 bosqichli
Category:

Description

GNG90.8 GNG90.6 Model
270,000-830,000 180,000-700,000 Capacity kKal/s